Rozmiar: 15909 bajtów

- 468 -

1346, 17 V

fer. IV post Dominicam Cantate Domino

Bolesław, książę Śląska (Boleslaus dux Slesie), nadaje Ottonowi de Posenici (Otto) wszystkie dobra we wsi Niemil k. Oławy (Nemycz).

Regest: DOZA Wiedeń, I. Schwandner, Diplomatarium Hs. 256, s. 81.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów