Rozmiar: 15909 bajtów

- 469 -

1346, 23 V, Legnica

fer. III proxima ante diem Ascensionis Domini

Ludwik I, książę Śląska i pan Legnicy, przyznaje mieszczaninowi wrocławskiemu Tilkowi Ruffusowi, za udzieloną księciu pożyczkę w wysokości 600 grzywien., roczny czynsz z dochodów z Legnicy w wysokości 70 grzywien. Gdyby od 1350 r., od św. Michała zastawiony czynsz przypadł księciu to Legniczanie winni spłacić resztę owego długu.

Świadkowie: Stefan z Prochowic k. Legnicy (Stephanus de Parchwicz), Henryk ze Strzeszkowa k. Głogowa (Henricus de Landiscrona), Gawinus Abscacz, Jan de Prauticz (Johannes), Mikołaj z Warty Bolesławieckiej (Nicolaus de Warta), Burguldus de Slewicz i Tammo z Karczówki k. Żagania (Kalkrute).


Regest: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 104, nr 142.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów