Rozmiar: 15909 bajtów

- 470 -

1346, 25 V

Bolko II, książę świdnicki, nadaje Janowi von der Warthe prawo lenne w posiadłościach Warthau i Iwiny (Mitthau) w pobliżu Lwówka wraz ze wszystkimi innymi prawami z sądownictwem oraz prawem eksploatacji bogactw mineralnych i z górniczym prawem królewskim.

Regest: CDS XX, s. 38, nr 95.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów