Rozmiar: 15909 bajtów

- 473 -

1346, 2 VI

fer. VI ante Pentecostes

Konrad von Falkenheim, starosta wrocławski, stwierdza, że Stefan z Dzierżoniowa (Stephanus de Richinbach) otrzymał w lenno ojcowiznę Jenkowice k. Środy Śląskiej (Jenckwitz) z wyższym i niższym sądownictwem, z patronatem kościoła i sołectwem, tak jak kiedyś posiadał ją Frizco von Waldow.

Regest: Z. f. G. Schl. LII, s. 160.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów