Rozmiar: 15909 bajtów

- 476 -

1346, 18 VI, Wrocław (Wrat[islavia])

die dominica infra octavam Corporis Christi

Karol, margrabia morawski (Karolus ... marchio), nadaje Mikołajowi de Glaubicz (Nicalaus) dwa sołectwa we wsiach: Domaszków k. Bystrzycy Kłodzkiej (Ebirhardisdorf) i Długopole Górne k. Bystrzycy Kłodzkiej (Superior Langenaw) ze wszystkimi prawami i przynależnościami oraz z obowiązkiem należnej służby.

Druk: Z. f. G. Schl. XXX, s. 329.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów