Rozmiar: 15909 bajtów

- 479 -

1346, 25 VI, Wrocław

VII kal. Julii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wrat[islaviensis)), oznajmia, że Piotr (Petrus), kuzyn Andrzeja (Andreas) de Oizek, zeznał, iż sprzedał połowę młyna we wsi Gwizdanów k. Lubina (Gwisdanow) ze wszystkimi korzyściami i przyległościami Jankowi (Janko), vicearchidiakonowi głogowskiemu (Glogoviensis) i proboszczowi w Gwizdanowie, oraz jego bratu Marcinowi (Martinus) za 19 grzywien. Posiadacze młyna mają płacić proboszczowi w Gwizdanowie po 20 skojców.

Regest: AP Wrocław, Rep. 76 I, s. 10094, nr 73.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów