Rozmiar: 15909 bajtów

- 483 -

1346, 21 VII, Ziębice (Munstirberg)

an santh Marien Magdalenen Obund

Mikołaj, książę Śląska, pan Ziębic (Niclaus ... furste von Slezien herre ze Monsterberg), za radą rajców i mieszczan ziębickich (Munstirberg) zastawia Henrykowi von Hugowicz (Heinrich) na przeciąg 2 lat miasto i okręg Ząbkowice Śląskie (Frankenstein) i posiadłości klasztoru w Kamieńcu (Camencz) za 1000 grzywien.

Druk: CDS X, s. 152, nr 193.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów