Rozmiar: 15909 bajtów

- 487 -

1346, 27 VII, Świdnica

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, stwierdza, że Peczko ze Świeborowic k. Bolesławca sprzedał Henrykowi i Konradowi braciom Borsnitz oraz Henningowi zwanemu Omen 15 łanów czynszowych we wsi Rankow k. Niemczy.

Regest: AP Wrocław, Rep. 3, s. 671, nr 592.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów