Rozmiar: 15909 bajtów

- 488 -

1346, 29 VII, Świdnica

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, stwierdza, że Henryk Kolin kupił cło w Dzierżoniowie od rycerza Henryka ze Świn k. Jawora, który dawniej nabył to cło od stryja Bolka I, księcia ziębickiego.

Świadkowie: Kekelo z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Tammo Rym, Mikołaj Curdeboc (Nicolaus), rycerz, Siffrid Ruzindorf, Mikołaj Siffridow (Nicolaus), Otto von Nassow i Cunczelin, protonotariusz.


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów