Rozmiar: 15909 bajtów

- 491 -

1346, 1 VIII, Jelenia Góra

Petri Kettenfeier

Bolko II, książę świdnicki, sprzedaje mieszczanom jeleniogórskim za 80 grzywien kramy, które przypadły mu po śmierci jego stryja Henryka I, księcia jaworskiego.

Świadkowie: Junge von Conen, Petsche Vohtericz, Creczink i Cunat - bracia von Czedlicz, Lepold von Vohtericz, Ticzeman Buch i Piotr von Czedlicz, pisarz krajowy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, Dep. Hirschberg Urk. nr 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów