Rozmiar: 15909 bajtów

- 490 -

1346, 1 VIII, Jelenia Góra

am Tage Vincula Petri

Bolko II, książę świdnicki, nadaje przywilej sukiennikom jeleniogórskim.

Regest: J. D. Hensel, Historisch - topographische Beschreibung der Stadt Hirschberg in Schlesien, Jelenia Góra 1787, s. 63.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów