Rozmiar: 15909 bajtów

- 493 -

1346, 10 VIII, Awinion (Avinion)

IV id. Augusti anno quinto

Papież Klemens VI (Clemens) nakazuje arcybiskupowi praskiemu (Pragensis), biskupowi ołomunieckiemu (Olomucensis), litomyskiemu (Luchomusiensis) i wrocławskiemu (Wratislaviensis), aby świętopietrze za okres 3 lat zebrane przed upływem Wielkanocy przekazali kurii papieskiej, natomiast reszta zebrana po tym święcie ma być przekazana królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu (Johannes rex Boemie) oraz jego synowi Karolowi (Carolus).

Druk: CDM VII, s. 494, nr 672.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów