Rozmiar: 15909 bajtów

- 494 -

1346, 18 VIII, Ziębice (Munstirberg)

fer. VI proxima post festum Assumptionis beate Virgninis Mariae

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus .. dux Slezie (Slesie) et dominus in Munstirberg), odstępuje Ottonowi, Ottokarowi (Ottokarus) i Mikołajowi (Nicolaus) de Glubocz wszystkie prawa książęce, które czasowo posiadali we wsi Starczówek k. Ząbkowic Śląskich (Altmansdorf) i równocześnie stwierdza, że mogą oni tymi prawami swobodnie dysponować.

Świadkowie: Hanco z Czartkowic k. Złotoryi (Knoblousdorf), Jan de Budow (Johannes), Bernard z Radowic k. Nysy (Bernhardus de Rotewicz), Witigo Boemo, Ticzo de Panewicz młodszy, Herman z Dzierżoniowa (Hermannus de Rychenbach), Jan z Żaliny Śląskiej (Johannes de Magna Salina), pisarz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88, nr 127.
Druk: CDS X, s. 153, nr 194.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów