Rozmiar: 15909 bajtów

- 495 -

1346, 19 VIII, Wrocław (Wratislavia)

XIV kal. Septembris

Andrzej de Rosslawicz, oficjał wrocławski (Andreas ... Wratislaviensis), w obecności Piotra de Culcz (Petrus), mnicha i prokuratora klasztoru w Lubiążu (Lubens), potwierdza dokument biskupa wrocławskiego Nankera (Nankerus ... episcopus Wratislaviensis) dla klasztoru w Lubiążu (Lubens) z 1331, 23 I (por. R. z. schl. Gesch., nr 4997).

Świadkowie: Zeghardus, opat, Konrad (Conradus), przeor klasztoru w Kamieńcu (Camencz), Wacław, wikariusz wrocławski (Wenczeslaus ... Wratislaviensis), Piotr z Ząbkowic Śląskich (Petrus de Frankinsteyn), Jan z Wrocławia-Leśnicy (Johannes de Lesna), notariusz publiczny, oraz Franczco de Ransyn, notariusz publiczny, który sporządził ten dokument.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 299 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów