Rozmiar: 15909 bajtów

- 498 -

1346, 21 VIII, Lubaw

an dem Montage nach unsir Vrowen tage Wurczwie

Burmistrz i rajcy miasta Lubania (Luban) stwierdzaj±, że wraz z miastami: Zgorzelcem (Gorlicz), Żytaw± (Sythaw), Budziszynem (Budissin), Lubow [dzi¶ NRD], Kamenz [dzi¶ NRD] zawarli zwi±zek miast w sprawie ¶cigania i karania grasuj±cych w tych miastach rabusiów.

Druk: CDL Sup. I, s. 377, nr 258.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów