Rozmiar: 15909 bajtów

- 505 -

1346, 3 IX, Legnica (in pretorio Legniczensi)

Dominica proxima post diem beati Egidii abbatis

Wacław I, książę Śląska, pan Legnicy (Wenceslaus ... dux Slesie et dominus Legnicensis), zatwierdza mieszczanom legnickim (Legnicz) wszystkie prawa nadane im przez jego ojca Bolesława III (Bolezlaus), jego brata księcia Ludwika I (Ludwicus) i przez siebie.

Świadkowie: Stefan z Prochowic k. Legnicy (Steffanus de Parchwicz), Jesco Busewoy, Henryk ze Strzeszkowa k. Głogowa (Henricus de Landiscron), Gawinus Abscacz, Jan de Prauticz (Johannes) - rycerze, Friczco ze Strzeszkowa k. Głogowa (Landiscron) i Mikołaj (Nicolaus), notariusz książęcy.


Druk: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 105, nr 145.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów