Rozmiar: 15909 bajtów

- 504 -

1346, 3 IX, Nysa (Nysa)

III non. Septembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), akceptuje odpust ogłoszony przez arcybiskupa w Luyten dla pielgrzymów przebywających tam w określone święta kościelne.

Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, syg. 1346, 30 VI.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów