Rozmiar: 15909 bajtów

- 508 -

1346, 13 IX, Złotoryja (Goltberge)

an der nehstin Mitwochin vor des heyligen Cruyces tag

Ławnicy krajowi w Złotoryi (Goltberg): Heynich Hoke, Mikołaj von Meczwitz (Nickil), Marcin Busewoy (Mertin), Hannos von dem Hofe i Heynke Busewoy w imieniu wasali złotoryjskich (Goltberg) i mieszczan, wójt Ticze von Royn, burmistrz Andrzej Gebuyr (Andreas), rajcy: Cunat Snyder, Sedil Prusze, Peczolt Czimmirman, Henryk Bogener (Heynrich) i ławnicy przyrzekają złożyć hołd lenny na wypadek śmierci swojego władcy księcia Wacława I (Wenczlas), jego bratu księciu Ludwikowi I (Lodewigus) i stwierdzają, że książę Wacław I nie powinien tej części księstwa przekazywać nikomu innemu niż księciu Ludwikowi I.

Druk: Lehns u. Besitzurk. I, s. 329, nr 29.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów