Rozmiar: 15909 bajtów

- 509 -

1346, 14 IX, Byczeń k. Ząbkowic Śląskich (Byczano)

XVIII kal. Octobris

Mikołaj de Danyelwicz (Nycolaus) wraz ze swą żoną Elżbietą (Elyzabeth) oraz synami: Nyczko, Ramfoldo, Luthko, Borutha, Bernardem (Bernhardus) i Dzierżkiem (Dirsko) odstępuje klasztorowi kamienieckiemu (Kamencz) i jego opatowi Syghardowi (Syghardus) za 28 grzywien sporne tereny nad rzeką Nysą (Nysa) k. Topoli k. Ząbkowic Śl. (Rychenow) z prawem odkupu w przeciągu 6 lat.

Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88 I.
Druk: CDS X, s. 155, nr 196.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów