Rozmiar: 15909 bajtów

- 511 -

1346, 15 IX, Awinion (Avinion)

XVII kal. Octobris anno quinto

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes rex Bohemiae), zwraca się z pro¶b± do papieża Klemensa VI, aby ten zgodził się na obsadę ko¶cioła parafialnego w ¦rodzie ¦l±skiej (Nouoforo) przez dominikanów w Brzegu (Bregensis).

Ekscerpt: MBV I, s. 430, nr 720.

Uwaga: Jan Luksemburski zm. 26 VIII 1346 r. Najprawdopodobniej suplika została zredagowana za życia władcy, a wysłana dopiero 15 IX 1346 r.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów