Rozmiar: 15909 bajtów

- 512 -

1346, 21 IX, Brzeg (Breg)

in die beati Mathey apostoli

Bolesław III, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Bolezlaus ... dux Slezie et dominus Ligniczensis ac Bregensis), nadaje rajcom brzeskim (Bregensis) przywilej dotyczący dochodzenia należności z tytułu handlu winem.

Druk: CDS IX, s. 246, nr 32.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów