Rozmiar: 15909 bajtów

- 515 -

1346, 22 IX, Ziębice

Benuschius z Ciepłowód k. Z±bkowic ¦l±skich sprzedaje za pozwoleniem swoich braci Alberta i Jana Seckil ławę chlebow± przed ratuszem w Z±bkowicach ¦l±skich Marcinowi, synowi Konrada Grimme, i jego żonie Agnieszce.

Regest: J. U. Kopietz, Kirchengeschichte des Furstenthums Münsterberg u. d. Weichbildes Frankenstein, Z±bkowice ¦l±skie 1885, s. 487.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów