Rozmiar: 15909 bajtów

- 519 -

1346, 4 X, Wrocław

in die beati Francisci

Konrad de Valkinhain (Conradus) potwierdza, że w jego obecności Paweł de Skaswicz (Paulus) nadał swej małżonce Agnieszce (Agnes) 2 łany we wsi Samborz k. Środy Śląskiej (Czanborndorff).

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 21, s. 24-25.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów