Rozmiar: 15909 bajtów

- 520 -

1346, 9 X, Świdnica (Swydnicz)

in die beati Dionissi

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko dux Zlezie dominus de Vürstenberch et in Swydnicz), stwierdza, że Katarzyna z Osiny Wielkiej k. Ząbkowic Śląskich (Catherina de Nossin) sprzedała zakonnicom w Lubaniu (Luban) prawo dominialne we wsi Chroślice k. Jawora (Heynrichsdorff) oraz następujące czynsze: 20 miar pszenicy i 20 miar owsa z 50 łanów k. Jawora (Jawor), 1 małdrat pszenicy i 1 małdrat owsa ze wsi Provin, 1 małdrat pszenicy i 1 małdrat owsa ze wsi Ruperti, 7 1/2 miary pszenicy i tyleż owsa w Czernicy k. Jawora (Tschimnitz), 6 miar pszenicy i tyleż owsa z Jakuszowej k. Jawora (Jacobivilla), z 7 łanów 7 miar pszenicy i tyleż owsa, 5 małdratów owsa z Nowej Wsi Legnickiej (Nova villa), 6 miar pszenicy i tyleż owsa w Kłonicach k. Jawora (Clonicz), 14 miar pszenicy i tyleż miar owsa we wsi Chełmiec k. Jawora (Colomenitz), 6 miar pszenicy i małdrat owsa w Sędzimirowie k. Złotoryi (Wilhelmi villa).

Świadkowie: Kekel Meninkwin, Konrad zwany z Czernicy k. Jawora (Conradus ... Cirney), Fryderyk de Pechwinckel (Fredricus), Konrad de Czedlitz (Conradus), Tizmannus Buch, Piotr de Czedlitz (Petrus), protonotariusz książęcy.


Druk: Siles. rer. script. III, s. 31, nr 5; CDL Sup. I, s. 373, nr 256.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów