Rozmiar: 15909 bajtów

- 521 -

1346, 10 X, Awinion (Avinion)

VI. Id. Octobris

Papież Klemens VI (Clemens) zezwala opatowi klasztoru kamienieckiego (Kamentz) obłożyć karami kościelnymi, nie zważając na sprzeciwy, tych braci, konwersów i świeckich, którzy naruszają dyscyplinę i regułę zakonną.

Oryg.: łac., bardzo zniszczony, AP Wrocław, Rep. 88 I, nr 128.
Druk: CDS X, s. 157, nr 198.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów