Rozmiar: 15909 bajtów

- 529 -

1346, 2 XI, Wrocław (Wratislauia)

IV. Non. Novembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), zatwierdza testament Stefana z Wierzbna k. Nysy (Stephanus de Wirbna), kanonika wrocławskiego (Wratislauiensis), na mocy którego nadaje on Janowi z Oławy (Johannes de Olauia), altarzyście przy ufundowanym przez siebie ołtarzu w kościele wrocławskim, 10 grzywien czynszu ze wsi Marcinkowice k. Oławy (Martinivilla), które kupił za 95 grzywien od rycerza Merbocho z Chojnowa (Heyn).

Świadkowie: Henryk de Baruth (Henricus), prepozyt, Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), kanonik, Jan Wyneri (Johannes), kanonik kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia), magister Wawrzyniec de Kalow (Laurencius), proboszcz kościoła Marii Magdaleny tamże, Piotr z Wierzbna k. Nysy (Petrus de Wirbna), scholastyk kościoła Św. Krzyża tamże, i Filip (Philippus), notariusz biskupi.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. GG 13.
Kopia: łac., BU Wrocław, syg. M 1063, s. 43.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów