Rozmiar: 15909 bajtów

- 530 -

1346. 8 XI, Wytchindorf

nestin Metewoche vor sente Mertinstage

Garbus i Syffryt bracia von Necherin sprzedają Peczoldowi swoje sołectwo w Jeleninie k. Szprotawy (Hersvelde) z 1/3 dochodu z sądownictwa z tej wsi, l 1/2 łana w tej wsi, karczmę, kuźnię i las, leżący pod Kocinem k. Żagania (Kotin), oraz wolne prawo wypasu owiec. Peczolt i jego następcy mają przez cały czas płacić rodzinie sprzedających 1 1/2 grzywny.

Świadkowie: Mikołaj z Kamionki k. Kożuchowa (Nyckyl von dem Steynborn), Henryk Pessak, mieszczanin żagański (Heynrich ... Sagan), Herman Markgrreve, Jan Relink (Hanns), Walther Vorwerker, Matys Burghart, Jan Offimberge (Hannus).


Regest: AP Wrocław, Rep. 135 C, nr 92 b, R. Saganer Lehnbriefe, nr 181.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów