Rozmiar: 15909 bajtów

- 531 -

1346. 11 XI, Tyniec Wielki (Tincia)

in die beati Martini

Bolko, książę Śląska (Bolco dux Slesiae), zatwierdza sprzedaż przez Jana (Johannes), opata klasztoru w Henrykowie (Heynrichow), wsi Karczyń k. Strzelina (Carczin) z prawem patronatu kościoła oraz sołectwo Theodorikowi (Theodoricus), komandorowi joannitów w Tyńcu Wielkim (Tincia).

Regest: DOZA Wiedeń, I. Schwandner, Diplomatarium Hs. 256, s. 81.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów