Rozmiar: 15909 bajtów

- 536 -

1346, 22 XI, Brzeg (Breg)

in die beate Cecilie

Bolesław III, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Bolezlaus dux Slezie et dominus Ligniczensis et Bregensis), stwierdza, że dał Janowi, sołtysowi z Sobociska k. Oławy (Johannes ... Zcobczicz), sołectwo w tymże Sobocisku (Zcobczicz), a w tym 5 łanów z prawem do ław szewskich i mięsnych, rybnik, karczmę wolne od wszelkich powinności. Jan (Johannes) i jego następcy mają płacić księciu rocznie 3 "muchonis".

Świadkowie: Jan de Borsnicz (Johannes), Mictilste z Czernicy k. Jawora (Cirna), Jan Kuuwer (Johannes) - rycerze, Mersanus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Schenko de Schonow, Hanko z Wierzbna k. Świdnicy (Werben) i Jan (Johannes), notariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 281.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów