Rozmiar: 15909 bajtów

- 538 -

1346, 9 XII [Świdnica ?]

Sonnabend nach St. Niklas Tage

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herzoge von Schlesien, Herr zu Fürstenbergk und zur Schweidnitz), ustanawia dwóch rozjemców do rozstrzygania sporów między radą miasta Jeleniej Góry (Hirschberg) a mieszczanami oraz reguluje sprawę krojenia i handlu suknem w tym mieście, ustanawiając związane z tym opłaty.

Świadkowie: Betse i Leopold von Uchteriz (Luppolt) i Titzmann Buch.


Druk: J. D. Hensel, Historisch - Topographische Beschreibung d. Stadt Hirschberg in Schlesien, Jelenia Góra 1797, s. 62.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów