Rozmiar: 15909 bajtów

- 539 -

1346, 10 XII, Lypnicz

die dominica proximo post diem beati Nycolay Confessoris

Bertoldus de Lypa, marszałek książęcy czeski (Bertoldus de Lypa ... Regni Boemie marschalcus), rozporządza swymi dobrami, postanawiając m. in., aby nie zostały zabrane klasztorowi w Kamieńcu (Kamenicz) dobra w Goldek [dziś Czechosłowacja].

Druk: CDM VII, s. 507, nr 688.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów