Rozmiar: 15909 bajtów

- 540 -

1346, 17 XII

Heinemann z Dzierżoniowa potwierdza dokument, na którego podstawie Gisiler Long i jego żona Gertruda czynią nadanie na rzecz szpitala w Dzierżoniowie.

Regest: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen Reichenbach, Wrocław 1906, I, s. 29.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów