Rozmiar: 15909 bajtów

- 541 -

1346, 20 XII, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia beati Thome apostoli

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczeslaus ... dux Slesie et dominus Legniczensis), w zamian za pożyczkę w wysokości 900 grzywien od mieszczan legnickich, daje im w zastaw dochody z kopalń w Mikołajowicach k. Legnicy (Niclasdorf), w Wądrożu Wielkim k. Legnicy (Wandras) i Strachowicach k. Legnicy (Strachwicz) zobowiązując się, że nikomu nie sprzeda tych dochodów zanim nie zwróci powyższego długu, oraz zapewnia, że dopóki nie zwróci wierzycielom pierwszej raty w wysokości 300 grzywien, nie będzie wymagał od nich żadnych podatków.

Świadkowie: Stefan z Prochowic k. Legnicy (Stephanus de Parchwicz), Rulo Kurdbach, Gawinus Abscacz, Peczco Pusold, Heynicho Abscacz, Fridricus Magnus, Heinco Busewoy.


Druk: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 106, nr 147.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów