Rozmiar: 15909 bajtów

- 542 -

1346, 25 XII, Świdnica

Montags in dem ersten Heiligen Tagen

Bolko II, książę świdnicki, zgadza się na przyjęcie w dziedziczne lenno od Tomasza z Kraszowic k. Świdnicy, mieszczanina świdnickiego, Wykmana z Roztoki k. Jawora, także mieszczanina świdnickiego, i jego żony Elżbiety oraz jej syna Hanka i innych dzieci, posiadłości w Bystrzycy (Dolna) k. Świdnicy.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, nr 98, Rep. d. schweidn. Stadt Archiv II, s. 57, nr 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów