Rozmiar: 15909 bajtów

- 543 -

1346, 29 XII, Świdnica

Freytags nach dem Christtage

Bolko II, książę świdnicki, stwierdza, że od Marcina z Makowic k. Świdnicy i jego żony Katarzyny, byłej żony Pecze z Makowic k. Świdnicy, Tomasz z Kraszowic k. Świdnicy, mieszczanin świdnicki, odkupił posiadłość w Bystrzycy k. Świdnicy z 6 łanami wolnymi od wszelkich powinności oraz 2 1/2 łana obciążonych powinnościami i ciężarami, jak również i inne łany z sołectwem w Baude, ogrodami, rybołówstwem i foluszem.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, nr 98, Rep. d. schweidn. Stadt - Archiv II, s. 46-47, nr 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów