Rozmiar: 15909 bajtów

- 544 -

1346, 29 XII, Wrocław (Wrat[islavia])

in die beati Thome Cantuariensis

Konrad I, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus .. dux Sleziae et dominus Olsnicensis), stwierdza, że klasztor św. Wincentego we Wrocławiu (Wrat[islavia]) sprzedał za 1 1/2 grzywny rocznego czynszu Walterowi de Ylyaskewicz (Waltherus) młyn zwany Volfmoyl k. Oleśnicy ze wszystkimi dochodami, położony nad rzeką Dobra.

Świadkowie: Hogerius de Preticz, Heynczko de Swarczinkorn, Poppo de Hugewicz, Friczco de Gradys, Borsko Bechir. Dokument ten spisał Mikołaj (Nicolaus), notariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 282.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów