Rozmiar: 15909 bajtów

- 402 -

1346

Mikołaj, książę ziębicki, zapisał dożywotnio swej żonie Agnieszce Strzelin wraz z okręgiem.

Regest: F. X. Görlich, Geschichte der Stadt Strehlen, Wrocław 1853, s. 115.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów