Rozmiar: 15909 bajtów

- 407 -

1346

Stefan z Wierzbna [?] (Wirbna) sprzedał za zgodą Bolesława III, księcia brzeskiego, 10 grzywien rocznego czynszu ze wsi Marcinkowice k. Oławy (Martini villa), który to czynsz kupił za 95 grzywien od rycerza Merbotha von Hayn i jego żony Elżbiety na utrzymanie ołtarza św. Tomasza oraz altarzysty Jana z Oławy (Olavia).

Regest: A. f. Schl. Kirchengesch. VI, s. 56.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów