Rozmiar: 15909 bajtów

- 408 -

1346

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenzeslaus dux Slesie dominus Legnicensis), stwierdza, że Hanko Buzewoy sprzedał augustianom w Chojnowie roczny czynsz z młyna Ebirharda Pfluka w Brzeziej Łące k. Oleśnicy (Conradisdorf) w wysokości 2 małdratów jęczmienia. Książę Wacław zatwierdza tę sprzedaż, zobowiązując mnichów do utrzymania w ich kościele wiecznej lampki, oraz stwierdza, że pieniądze na kupno wspomnianego czynszu ofiarowali proboszcze Konrad i Mikołaj von Stoymannsdorf.

Świadkowie: Jescho Buzewoy, Franczko Buzewoy - rycerze, Bernh. Trachen, sędzia legnicki, Heinco de Prato, Peczco z Dzwonowa k. Złotoryi, Piotr Peczoldi, Mikołaj z Lwówka, notariusz, który spisał ten dokument.


Regest: 1. Th. Scholz, Chronik der Stadt Haynau, Chojnów 1869, s. 403; 2. AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 17.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów