Rozmiar: 15909 bajtów

- 409 -

1346

Franczco de Boehmus, Cunzco i Franczco przekazuj± w lenno Janowi z Niebełszyc k. Bolesławca, zięciowi Peczolda von Ronen, 3 łany z folwarku w Buczku k. Bolesławca.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135 E, nr 63. Collecta Stenzel, Registrum villarum (Buchwald), s. 56.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów