Rozmiar: 15909 bajtów

- 553 -

1347, 5 I, Z±bkowice ¦l±skie (Frankenstein)

in vigilia Epiphanie Domini

Benuzius z Ciepłowód k. Z±bkowic ¦l±skich (Thepliwoda) sprzedaje, za zgod± swego brata Jana (Johannes), Henrykowi Burnmel (Henricus) ławę chlebow± za 8 grzywien.

¦wiadkowie: Konrad (Cunradus), wójt, Marcin de Petirwicz (Martinus), Mikołaj Gyger (Nicolaus), Henselinus Monachus, Gerlacus Sperrehusen, Tomasz Wyderower (Thomas), Henselinus Cerdo, Jan Prazener (Johannes) - ławnicy, współpieczętuj±cy rajcy miasta Z±bkowic ¦l±skich: Thylo Wyderower, Sinderamus, Her[man ?] Licwart, Peczoldus, krewny Heniagi.


Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, nr 20 a, Pfarrarchiv zu Frankenstein, nr 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów