Rozmiar: 15909 bajtów

- 554 -

1347, 7 I

Dominica proxima in Circumcissionis Domini

Mikałaj, książę ziębicki, potwierdza sprzedaż przez Alberta de Kochansdorf (Canthansdorf) Knechtowi de Hugwitz (Knecht von Hugniewicz), komandorowi joannitów w Oleśnicy Małej k. Oławy (Ossna), swój folwark (allodium) w Kochansdorf (Canthansdorf) ze wszystkimi prawami i przynależnościami.

Regest: 1. DOZA Wiedeń, I. Schwandner, Diplomatarium Hs. 256 s. 82; 2. C. Stehr, Chronik von Klein - Oels Wrocław 1846, s. 57.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów