Rozmiar: 15909 bajtów

- 556 -

1347, 27 I, Trzebnica (Trebnicz)

Sabbato ante Purificationem beate Virginis Marie

Jadwiga, ksieni klasztoru trzebnickiego (Hedwigis ... abbatissa monasteri in Trebnicz), potwierdza sprzedaż 8 łanowego folwarku (allodium) Wrocław-Gądów (Gandow) ze wszystkimi prawami przez Mikołaja Brunnnis (Nicolaus), jego żonę Agnieszkę (Agnes) oraz ich syna Jana (Johannes) Maciejowi (Mathias), synowi Mikołaja z Nysy (Nicolaus de Nissa).

Świadkowie: Otto, przeor trzebnicki, Stefan z Kątów Wrocławskich (Stephanus de Cant), kapelan klasztorny, Szymon (Simon), franciszkanin, Viragina, ksieni, Elżbieta (Elizabeth), wiceksieni, Małgorzata de Crosna (Margareta), zakonnica, Piotr (Petrus), podczaszy, Theodoricus sołtys de Zaroon, Jan Jesir (Johannes), Jan Rulconis (Johannes) i Jan de Dornoslaw (Johannes).
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. BB 27.
Kopia: łac., tamże Lib. Niger, s. 39 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów