Rozmiar: 15909 bajtów

- 557 -

1347, 3 II

III. Non. Februari

Bolko I, książę niemodliński, potwierdza Michałowi z Sokolnik k. Niemodlina (Michael de Sokolow) sprzedaż posiadłości Magnuszowice lub Magnuszowiczki k. Niemodlina (Mangsdorf vel Magnoszowicz) za 126 grzywien Heincowi Quas i Piotrowi, wójtowi niemodlińskiemu, z dworem, wsią i innymi przynależnościami.

Świadkowie: Andto z Korfantowa k. Niemodlina (Fredelant), Michał Boss (Michael), Henco Smocz, Jan de Wartindorf (Johannes), Teodoryk Uney (Theodorich), Piotr de Colmas (Petrus) oraz Jan, notariusz i kanonik głogowski.


Regest: CDS VI, s. 4, nr 16.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów