Rozmiar: 15909 bajtów

- 562 -

1347, l9 II, Żagań (Zagan)

fer. II post Dominicam qua cantatur Invocavit

Piotr Lybingi (Petrus) nadaje testamentem klasztorowi kanoników regularnych w Żaganiu (Zagan) swą posiadłość Bulin k. Kożuchowa (Bulndorf) wraz ze wszystkimi prawami i wolnościami w zamian za codzienną mszę przy ołtarzu św. Bartłomieja w jego intencji, a po śmierci nadającego w rocznicę zgonu. Piotr dodaje do tego czynsz w wysokości 1 grzywny na msze za swego życia i 2 grzywny na msze po śmierci.

Świadkowie: Grabizius de Necheryn, Jan, kanonik głogowski (Johannes ... Glogoviensis), protonotariusz książęcy, magister Mikołaj, proboszcz z Kożuchowa (Nycolaus de Vrienstadt), Jan Sellatoris (Johannes), Berwieus de Wychow - mieszczanie żagańscy (Zaganenses).


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 116, nr 77.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów