Rozmiar: 15909 bajtów

- 565 -

1347, 2 III, Wrocław (Wratislauia)

VI Non. Marcii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), sprawdził autentyczność 12 dokumentów dotyczących posiadłości kościoła w Wierzbnie [?] (Wyrbna, Wirbyn) i w Przyłęku k. Ząbkowic Śląskich (Frankynberc).

Świadkowie: Jan z Głogowa (Johannes Glogoviensis), Henryk de Bancz, archidiakon legnicki (Henricus Legnicensis), Henryk z Głogowa (Henricus de Glogovia), kanonik wrocławski (Wratislaviensis), oraz rycerze: Henryk (Henricus) de Bebyrstein, Konrad, proboszcz z Turowa k. Wrocławia (Conradus de Thurow).
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 83, nr 86.
Druk: CDS X, s. 158, nr 200.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów