Rozmiar: 15909 bajtów

- 568 -

1347, 3 III, Wrocław (Wratislavia)

V Non. Martii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), potwierdza dokumenty w sprawie patronatu klasztoru kamienieckiego (Camencz) nad kościołem w Wierzbnie [?] (Wirbna) z 1318, 31 VIII (por. CDS X, nr CXI) i z 1326, 5 IV (por. tamże nr 137).

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes Glogoviensis), Henryk de Bancz, archidiakon legnicki (Henricus Legnicensis), Henryk z Głogowa - kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), rycerz Henryk (Henricus) de Biberstein, Konrad, proboszcz z Turowa k. Wrocławia (Conradus de Thurow), sędzia kurii biskupiej, oraz Konrad z Ząbkowic Śląskich (Conradus de Frankinstein), notariusz publiczny.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 83, nr 88.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów