Rozmiar: 15909 bajtów

- 570 -

1347, 3 III, Wrocław (Wratislavia)

V Non. Marcii

Andrzej de Rosslawicz, oficjał wrocławski (Andreas ... Wratislaviensis), stwierdza, że Wylczko z Sośnicy k. Wrocławia (Schosnicz), kanonik wrocławski (Wratislaviensis), sprzedał klasztorowi św. Wincentego we Wrocławiu (apud Wratislaviam) reprezentowanemu przez Jana Brabantinusa (Johannes) 1 pręt ogrodu położonego między wsią Sośnicą k. Wrocławia (Schosnicz) i Gaustonisse, przylegającego do młyna o 4 kołach stanowiącego własność klasztoru św. Wincentego, z prawem posiadania tam karczmy i jatki za 5 wiardunków i 3 talenty wosku dla kościoła w Sośnicy. Oficjał zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Piotr de Buythum (Petrus), Jan Conoplath (Johannes), syndyk dominikanów wrocławskich doradcy konsystorza wrocławskiego, Fryderyk (Frydericus), kanonik regularny, Herman (Hermannus), murarz, Jakub Augustini (Jacobus), notariusz oficjała.
Pieczęć wystawcy


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 283.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów