Rozmiar: 15909 bajtów

- 571 -

1347, 3 III, Wrocław (Wratislavia)

V Non. Marcii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), polecił notariuszowi publicznemu Piotrowi Conradi z Ząbkowic Śląskich (Petrus .. de Frankinstein) sporządzić transumpt następujących dokumentów: 1290, 7 VI (por. CDS X, nr 45); 1307, 24 VIII (por. tamże, nr 86); 1325, 19 XII (por. tamże, nr 134); 1325, 19 XII (por. tamże, nr 135); 1331, 30 VIII (por. tamże, nr 147); 1341, 5 VIII (por. tamże, nr 177); 1342, 4 VIII (por. tamże, nr 181). Transumpt ten biskup zatwierdza.

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes Glogoviensis), Henryk de Bancz, archidiakon legnicki (Henricus ... Legnicensis), Henryk z Głogowa (Henricus de Glogovia) - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses), rycerz Henryk (Henricus) de Byberstein, Konrad, proboszcz z Turowa k. Wrocławia (Conradus de Thurow), sędzia kurii biskupiej we Wrocławiu (Wratislaviensis), Filip z Budziszowa (Duży i Mały) k. Legnicy (Philippus de Budissow), notariusz biskupi.
Pieczęć wystawcy


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88, nr 131.
Druk: CDS X, s. 159, nr 201.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów