Rozmiar: 15909 bajtów

- 567 -

1347, 3 III, Wrocław

Przecław, biskup wrocławski, widymuje dokument z 1343, 23 VII i wyznacza Tyczko, zakonnika klasztoru kamienieckiego, jako proboszcza w Wierzbnie na miejsce rezygnującego proboszcza Jana (por. nr 55).

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes Glogoviensis), Henryk de Bancz (Henricus), archidiakon legnicki (Legnicensis), Henryk z Głogowa (Henricus de Glogovia), kanonik wrocławski (Wratislaviensis), rycerz Henryk de Byberstein (Henricus), Konrad, proboszcz z Turowa k. Wrocławia (Conradus de Thurow), sędzia kurii biskupiej, Filip z Budziszowa Małego k. Legnicy (Philippus de Budissow), notariusz biskupi.


Regest: CDS X, s. 160, nr 203.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów